Przejdź do treści

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, który jest organem zespolonej administracji rządowej w powiecie. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:
  • kierownictwa PSSE;
  • struktury organizacyjnej urzędu;
  • podstaw prawnych działania;
  • udzielanych zamówień publicznych;
  • majątku
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy;

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

Czas wytworzenia informacji:
2016-02-17 08:46:34
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Płock
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2016-02-17 08:50:56
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Płock