Przejdź do treści

Kontakt

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU - DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W PLOCKU

Sekretariat (24) 36 72 601, fax 24 26 47 509

ODDZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

Główny Księgowy (24) 36 72 605
Kadry (24) 36 72 610
Radca Prawny (24) 36 72 602
Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej (24) 36 72 603
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza (24) 36 72 604
Sekcja Ekonomiczna (24) 36 72 606
Zaplecze Administracyjne (24) 36 72 631
Sprzątaczki (24) 36 72 607
Pracownicy Obsługi (24) 36 72 612

ODDZIAŁ NADZORU

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik (24) 36 72 609
Nadzór (24) 36 72 608

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik (24) 36 72 614

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik (24) 36 72 618
Nadzór (24) 36 72 619

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownik (24) 36 72 644
Nadzór (24) 36 72 640, (24) 36 72 641,
(24) 36 72 642, (24) 36 72 643.

Sekcja Higieny Komunalnej – były nr 264 43 54
Kierownik (24) 36 72 651
Nadzór (24) 36 72 652

Sekcja Higieny Pracy – były nr 262 98 69
Kierownik (24) 36 72 621
Nadzór (24) 36 72 622

Sekcja Epidemiologii

Kierownik (24) 36 72 649
Nadzór nad Placówkami Służby Zdrowia (24) 36 72 645
(24) 36 72 646 (24) 36 72 647
Statystyka (24) 36 72 648
Nadzór nad Chorobami Zakaźnymi (24) 36 72 650
Nadzór nad Szczepieniami Ochronnymi (24) 36 72 620
Magazyn Szczepionek (24) 36 72 611

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego (24) 36 72 618

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Laboratorium (24) 36 72 639

Sekcja Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Kierownik (24) 36 72 630
Serologia (24) 36 72 624
Punkt Przyjęć Próbek do badań w zakresie mikrobiologii i parazytologii (24) 36 72 626

Sekcja Laboratorium Przygotowywania Pożywek
Kierownik (24) 36 72 618
Pracownia (24) 36 72 629
Korkownia (24) 36 72 628

Sekcja Laboratorium Badania Wód
Kierownik (24) 36 72 625
Pracownie Chemiczne (24) 36 72 633, (24) 36 72 636, (24) 36 72 637.
Pracownia Mikrobiologiczna (24) 36 72 635
Pomieszczenia biurowe (24) 36 72 627
Punkt Przyjęć Próbek Wody (24) 36 72 634

Sekcja Laboratorium Badania Zanieczyszczeń Powietrza
Kierownik, Laboratorium Badania Zanieczyszczeń Powietrza (24) 36 72 639
Pracownia Analiz Instrumentalnych (24) 36 72 617

Sekcja Laboratorium Badania Szkodliwości Fizycznych
Kierownik (24) 36 72 623

Sekcja Higieny Radiacyjnej WSSE Warszawa
Kierownik (24) 36 72 615
Pracownia (24) 36 72 616

Czas wytworzenia informacji:
2016-02-16 09:21:09
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Płock
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2016-02-17 11:16:03
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Płock